יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

משרד החינוך מעניק מלגות לתלמידים הזקוקים לעזרה בתשלומי בית הספר. הורה המעוניין לקבל מלגה יגיש בקשה בכתב למזכירות ביה"ס, יצרף תלושי משכורת, צילום ת.ז ויציין אם מוכר במחלקת רווחה.בקשות יש להגיש עד 25/10/18. בבית הספר תתקיים ועדה בה ידונו בבקשות ויוחלט מי זכאי לקבלת המלגה. הודעות תשלחנה להורים. בברכה,הנהלת ביה"סReplyForward