יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר
 

http://skarim.karev.org.il/sites/skarim/Lists/Survey85/NewForm.aspx?Source=/sites/skarim/_layouts/15/KarevSurveysPages/KarevSurveyFinish.aspx?List=3c556505-7a41-4fea-8c27-e758c1a6e2ce