יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר
 

לוח צלצולים – תשע"ו ימים א, ב, ד, ה, ו 08:00-08:50 שעור 1 08:50-09:35 שעור 2 09:35-09:45 הפסקת אוכל 09:45-10:00 הפסקת חצר 10:00-10:45 שעור 3 10:45-11:30 שעור 4 11:30-11:40 הפסקת חצר 11:40-12:25 שעור 5 12:25-13:10 שעור 6 13:10-13:20 הפסקת אוכל 13:20-13:35 הפסקת חצר 13:35-14:20 שעור 7 14:20-14:30 סיום יום הלימודים ומעבר לקבוצת נבחרת 14:30-15:10 נבחרות יום ג' 08:00-08:50 שעור 1 08:50-09:35 שעור 2 09:35-09:45 הפסקת אוכל 09:45-10:00 הפסקת חצר 10:00-10:45 שעור 3 10:45-11:30 שעור 4 11:30-11:55 הפסקת חצר 11:55-12:45 שעור 5 שתהיה שנה טובה לכולם